Centrum Pieczy Zastępczej I Wspierania Rodziny

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Komunikaty

Komunikaty

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_ na zorganizowanie kolonii letnich z programem profilaktycznym dla maksymalnie 70 dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku od 9 do 17 lat (rocznik 2005-2013)

Informacja_o_kwocie_zamowienia na zorganizowanie kolonii letnich z programem profilaktycznym dla maksymalnie 70 dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku od 9 do 17 lat (rocznik 2005-2013)

Załącznik do zapytania ofertowego_Umowa_o_wypoczynek

Zapytanie ofertowe w sprawie zorganizowania kolonii z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku od 9 do 17 lat (rocznik 2005-2012) 2022 r. z terminem składania ofert do 28.06.2022 r.

Informacja_o_kwocie_zamowienia_dot. zorganizowania kolonii letnich z programem profilaktycznym dla 70 dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku od 9 do 17 lat (rocznik 2005-2013)

Unieważnienie zapytania ofertowego dot. zorganizowania kolonii letnich z programem profilaktycznym dla 70 dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku od 9 do 17 lat (rocznik 2005-2013) z terminem składania ofert do 15.06.2022 r.

Zapytanie ofertowe dot. zorganizowania kolonii letnich z programem profilaktycznym dla 70 dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku od 9 do 17 lat (rocznik 2005-2013)

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice z zakresu zwiększenia dostępności usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej dla członków rodzin zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia warsztatów dla rodzin biologicznych z elementami terapii rodzin i profilaktyki zdrowia, w ramach realizacji projektu „Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice z zakresu zwiększenia dostępności usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej dla członków rodzin zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia warsztatów wzmacniających kompetencje opiekuńczo-wychowawcze rodzin zastępczych, w ramach realizacji projektu „Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_1_RPOWSL_2022-1

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice z zakresu zwiększenia dostępności usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej dla członków rodzin zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia bloku edukacyjno-terapeutycznego dla rodzin zastępczych, w ramach realizacji projektu „Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie_ofertowe_nr_RPOWSL_2022 - Usługa społeczna: warsztaty profilaktyki przemocy w rodzinie i przeciwdziałania wiktymizacji osób pokrzywdzonych przestępstwem dla członków rodzin biologicznych

Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zwiększenia dostępności usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej - organizacja i przeprowadzenie warsztatów wzmacniających kompetencje opiekuńczo-wychowawcze rodzin zastępczych

Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zwiększenia dostępności usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej - organizacja i przeprowadzenie bloku edukacyjno-terapeutycznego dla rodzin zastępczych

Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zwiększenia dostępności usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej - organizacja i przeprowadzenie warsztatów dla rodzin biologicznych z elementami terapii rodzin i profilaktyki zdrowia

Zarządzenie nr PM-5200/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 09 grudnia 2021 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice z zakresu zwiększenia dostępności usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej dla członków rodzin zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia warsztatów dla rodzin biologicznych z elementami terapii rodzin i profilaktyki zdrowia, w ramach realizacji projektu "Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2014-2020.

Zarządzenie nr PM-5201/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 09 grudnia 2021 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice z zakresu zwiększenia dostępności usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej dla członków rodzin zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia warsztatów wzmacniających kompetencje opiekuńczo-wychowawcze rodzin zastępczych, w ramach realizacji projektu "Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2014-2020.

Zarządzenie nr PM-5202/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 09 grudnia 2021 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice z zakresu zwiększenia dostępności usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej dla członków rodzin zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia bloku edukacyjno-terapeutycznego dla rodzin zastępczych, w ramach realizacji projektu "Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2014-2020.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację  zadania publicznego Miasta Gliwice z zakresu zwiekszenia dostepności usług wspierania rodziny i pieczy zastepczej dla członków rodzin zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia warsztatów dla rodzin biologicznych z elementami terapii rodzin i profilaktyki zdrowia, w ramach realizacji projektu "Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację  zadania publicznego Miasta Gliwice z zakresu zwiekszenia dostepności usług wspierania rodziny i pieczy zastepczej dla członków rodzin zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia warsztatów wzmacniajacych kompetencje opiekuńczo-wychowawcze rodzin zastepczych, w ramach realizacji projektu "Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację  zadania publicznego Miasta Gliwice z zakresu zwiekszenia dostepności usług wspierania rodziny i pieczy zastepczej dla członków rodzin zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia bloku edukacyjno-terapeutycznego dla rodzin zastępczych, w ramach realizacji projektu "Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice z zakresu zwiększenia dostępności usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej dla członków rodzin zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia warsztatów dla rodzin biologicznych z elementami terapii rodzin i profilaktyki zdrowia, w ramach realizacji projektu „Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy.

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice z zakresu zwiększenia dostępności usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej dla członków rodzin zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia warsztatów wzmacniających kompetencje opiekuńczo-wychowawcze rodzin zastępczych, w ramach realizacji projektu „Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy.

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice z zakresu zwiększenia dostępności usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej dla członków rodzin zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia bloku edukacyjno-terapeutycznego dla rodzin zastępczych, w ramach realizacji projektu „Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy.

Unieważnienie otwartego konkursu ofert z dnia 25_06_2021

Unieważnienie otwartego konkursu ofert z dnia 25_06_2021

Unieważbnienie otwartego konkursu ofert z dnia 25_06_2021

Komunikat_1_09_2020

Zapytanie_ofert_nr_5_RPOWSL_2020

Zapytanie_ofert_nr_6_RPOWSL_2020

Zapytanie_ofert_nr_7_RPOWSL_2020

Zapytanie_ofert_nr_8_RPOWSL_2020

Zapytanie_ofertowe_nr_9_RPOWSL_2020

Zapytanie_ofertowe_nr_10_RPOWSL_2020

Sprostowanie do zapytania ofertowego nr 5_RPOWSL_2020

Sprostowanie do zapytania ofertowego nr 6_RPOWSL_2020

Sprostowanie do zapytania ofertowego nr 7_RPOWSL_2020

Sprostowanie do zapytania ofertowego nr 8_RPOWSL_2020

Zapytanie_ofertowe_nr_11_RPOWSL_2020-1

Zapytanie_ofertowe_Psychoterapeuta_nr_12_RPOWSL_20-1

Zapytanie_ofertowe_Psychiatra_nr_13_RPOWSL_2020-1

zawiadomienie_o_nierozstrzygnieciu_13_RPOWSL_2020

zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_5_RPOWSL_2020

zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_6_RPOWSL_2020

zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_7_RPOWSL_2020

zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_8_RPOWSL_2020

zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_9_RPOWSL_2020

zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_10_RPOWSL_2020

zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_11_RPOWSL_2020

zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_12_RPOWSL_2020

zapytanie_cykl_szkolen_nr_1_RPOWSL_2021

zala_cznik_nr_1_do_zapytnia_nr_1_RPOWSL_2021-1

zala_cznik_nr_2_do_zapytnia_nr_1_RPOWSL_2021

zala_cznik_nr_3_do_zapytnia_nr_1_RPOWSL_2021

ZAPYTANIE OFERTOWE KOLONIE PROFILAKTYCZNE 2021

Informacja o braku ofert do zapytania

zapytanie_ofertowe_kolonie_profilaktyczne_2021_POWTÓRNE

Zawiadomienie o wyborze oferty_KOLONIE_2021

Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_1/RPOWSL/2021

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice z zakresu zwiększenia dostępności usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej dla członków rodzin zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia bloku edukacyjno-terapeutycznego dla rodzin zastępczych, w ramach realizacji projektu „Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Szczegóły:
https://bip.gliwice.eu/zarzadzeniaPrezydenta/86217

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu zwiększenia dostępności usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej dla członków rodzin zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia warsztatów wzmacniających kompetencje opiekuńczo– wychowawcze rodzin, w ramach realizacji projektu „Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 .
Szczegóły: https://bip.gliwice.eu/zarzadzeniaPrezydenta/86218

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice z zakresu zwiększenia dostępności usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej dla członków rodzin zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia warsztatów dla rodzin biologicznych z elementami terapii rodzin i profilaktyki zdrowia, w ramach realizacji projektu „Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2021.
Szczegóły: https://bip.gliwice.eu/zarzadzeniaPrezydenta/86219

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęCentrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćBarbara Franiak
Data wytworzenia informacji2020-06-04 14:08:11
Informację wprowadził do BIPBarbara Franiak
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-04 14:08:11
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-07-13 08:44:13
2Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-07-16 07:16:19
3Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-09-21 07:51:14
4Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-09-25 06:07:46
5Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-09-25 06:09:10
6Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-10-05 13:13:30
7Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-10-06 06:30:24
8Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-10-06 06:30:32
9Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-10-06 06:35:26
10Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-10-07 08:13:20
11Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-10-07 12:20:44
12Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-10-07 12:34:16
13Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-10-07 13:03:03
14Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-10-09 07:52:32
15Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-10-09 08:08:46
16Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-10-20 13:03:31
17Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-10-20 13:07:27
18Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-10-21 06:42:02
19Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-10-22 10:28:10
20Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-10-23 06:29:59
21Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-10-23 06:32:48
22Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-11-23 13:59:31
23Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-11-26 13:24:10
24Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-12-03 07:27:25
25Modyfikacja stronyBarbara Franiak2021-04-30 13:36:40
26Modyfikacja stronyBarbara Franiak2021-05-18 14:23:59
27Modyfikacja stronyBarbara Franiak2021-05-18 14:25:18
28Modyfikacja stronyBarbara Franiak2021-05-18 15:17:11
29Modyfikacja stronyBarbara Franiak2021-05-18 15:18:54
30Modyfikacja stronyBarbara Franiak2021-05-18 15:22:47
31Modyfikacja stronyBarbara Franiak2021-06-11 13:34:50
32Modyfikacja stronyBarbara Franiak2021-06-14 14:27:38
33Modyfikacja stronyBarbara Franiak2021-06-14 14:27:51
34Modyfikacja stronyBarbara Franiak2021-06-14 14:35:08
35Modyfikacja stronyBarbara Franiak2021-06-14 14:39:38
36Modyfikacja stronyBarbara Franiak2021-06-14 14:42:02
37Modyfikacja stronyBarbara Franiak2021-06-23 11:32:40
38Modyfikacja stronyBarbara Franiak2021-06-23 11:35:31
39Modyfikacja stronyBarbara Franiak2021-06-23 12:21:30
40Modyfikacja stronyBarbara Franiak2021-06-28 09:41:52
41Modyfikacja stronyBarbara Franiak2021-07-29 14:35:06
42Modyfikacja stronyBarbara Franiak2021-08-30 14:55:20
43Modyfikacja stronyBarbara Franiak2021-08-30 15:07:54
44Modyfikacja stronyBarbara Franiak2021-08-30 15:12:25
45Modyfikacja stronyBarbara Franiak2021-08-30 15:13:49
46Modyfikacja stronyBarbara Franiak2021-08-30 15:20:28
47Modyfikacja stronyBarbara Franiak2021-10-15 13:45:34
48Modyfikacja stronyBarbara Franiak2021-10-15 13:47:47
49Modyfikacja stronyBarbara Franiak2021-12-10 08:08:09
50Modyfikacja stronyBarbara Franiak2021-12-10 08:26:52
51Modyfikacja stronyBarbara Franiak2021-12-10 08:30:53
52Modyfikacja stronyBarbara Franiak2021-12-10 08:33:15
53Modyfikacja stronyBarbara Franiak2021-12-29 08:17:21
54Modyfikacja stronyBarbara Franiak2022-01-14 10:03:27
55Modyfikacja stronyBarbara Franiak2022-01-14 10:04:08
56Modyfikacja stronyBarbara Franiak2022-01-14 10:41:45
57Modyfikacja stronyBarbara Franiak2022-01-31 13:11:32
58Modyfikacja stronyBarbara Franiak2022-02-02 11:30:11
59Modyfikacja stronyBarbara Franiak2022-02-09 10:25:52
60Modyfikacja stronyBarbara Franiak2022-02-09 10:33:50
61Modyfikacja stronyBarbara Franiak2022-02-09 10:36:52
62Modyfikacja stronyBarbara Franiak2022-02-09 10:38:47
63Modyfikacja stronyBarbara Franiak2022-02-09 10:41:15
64Modyfikacja stronyBarbara Franiak2022-05-30 15:23:38
65Modyfikacja stronyBarbara Franiak2022-06-02 12:33:34
66Modyfikacja stronyBarbara Franiak2022-06-02 12:34:18
67Modyfikacja stronyBarbara Franiak2022-06-21 15:11:26
68Modyfikacja stronyBarbara Franiak2022-06-21 15:16:56
69Modyfikacja stronyBarbara Franiak2022-06-21 15:19:02
70Modyfikacja stronyBarbara Franiak2022-06-22 09:16:22
71Modyfikacja stronyBarbara Franiak2022-06-29 10:31:14
72Modyfikacja stronyBarbara Franiak2022-06-29 10:43:41
73Modyfikacja stronyBarbara Franiak2022-06-29 10:44:40
74Modyfikacja stronyBarbara Franiak2022-06-29 10:46:05
75Modyfikacja stronyBarbara Franiak2022-06-29 15:26:49