Centrum Pieczy Zastępczej I Wspierania Rodziny

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Strona główna

Strona Główna

CPZ_Logo_NEW_2019_55x21_120dpi

Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny

44-103 Gliwice, ul. Sikorskiego 134 III p.

Telefon:

32 335 41 37

fax: 32 335 41 37

e-mail:

cpz@cpz.gliwice.eu

Strona internetowa:

www.rodzinazastepcza.gliwice.pl

Godziny pracy:

poniedziałek od 7:30 do 17:00
wtorek-czwartek od 7:30 do 15:30
piątek: od 7:30 do 14:00

 

Dni i godziny przyjęć stron:

 

Pracownicy: specjaliści, koordynatorzy, asystenci rodziny przyjmują od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 11:00
Kierownik Działu Pieczy Zastępczej: wtorek od 10:00 do 12:00
Kierownik Działu Poradnictwa Rodzinnego: poniedziałek od 10:30 do 12:30
Koordynator Mieszkań Chronionych poniedziałek: od 8:00 do 12:00

W sprawach skarg i zażaleń dyrektor przyjmuje we wtorki od 9:00 do 11:00.
W sprawach pilnych oraz dotyczących wychowanków Domów Dziecka nr 1, 2, 3 dyrektor przyjmuje niezależnie od wskazanego terminu.

 

NIP: 631-266-67-00

REGON: 366031089

epuap
Elektroniczna skrzynka podawcza

redakcja

 Redaktor BIP


Barbara Franiak

telefon: 323354137
fax: 323354137
e-mail: franiak_b@cpz.gliwice.eu

Instrukcja
obsługi Biuletynu


Informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w BIP są udostępniane na wniosek zainteresowanego.
Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu określone są w ustawie o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

logo Biuletynu Informacji Publicznej

Strona główna BIP

www.bip.gov.pl

 

Paragraf

Podstawa prawna Biuletynu Informacji Publicznej

Ustawa z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2014 poz. 782) w myśl art. 4 nakłada m.in. na organy władzy publicznej obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Przepisy wykonawcze:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęCentrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćBarbara Franiak
Data wytworzenia informacji2020-06-04 14:08:11
Informację wprowadził do BIPBarbara Franiak
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-04 14:08:11
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-07-13 08:48:55
2Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-07-14 06:53:21
3Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-07-14 08:08:15
4Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-07-14 08:23:39
5Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-07-14 08:26:59
6Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-07-14 11:15:32
7Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-07-15 12:40:32
8Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-07-16 07:21:44
9Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-07-16 07:23:41
10Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-07-16 07:25:39
11Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-07-16 07:30:48
12Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-07-16 08:03:56
13Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-07-16 08:05:31
14Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-07-16 08:09:32
15Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-07-16 08:17:51
16Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-07-16 08:32:07
17Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-07-16 08:33:47
18Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-07-20 07:43:41
19Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-07-20 07:47:41
20Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-07-20 08:04:22
21Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-07-20 08:06:14
22Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-07-20 08:06:24
23Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-07-20 08:10:17
24Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-07-20 08:22:02
25Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-07-20 08:46:01
26Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-07-20 08:46:09
27Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-07-20 08:47:54
28Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-07-20 13:11:56
29Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-07-21 08:26:46
30Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-09-21 08:29:15
31Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-09-22 09:44:19
32Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-09-22 09:44:27
33Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-12-07 11:37:29
34Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-12-07 11:40:08
35Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-12-22 08:24:07
36Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-12-22 08:56:25
37Modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-12-22 08:59:38
38Modyfikacja stronyBarbara Franiak2021-04-09 12:01:25
39Modyfikacja stronyBarbara Franiak2021-11-04 11:38:55
40Modyfikacja stronyBarbara Franiak2021-11-29 13:11:33
41Modyfikacja stronyBarbara Franiak2021-12-15 13:37:34
42Modyfikacja stronyBarbara Franiak2022-01-03 16:29:06
43Modyfikacja stronyBarbara Franiak2022-01-03 16:29:29
44Modyfikacja stronyBarbara Franiak2022-01-10 09:26:31
45Modyfikacja stronyBarbara Franiak2022-01-10 09:33:00
46Modyfikacja stronyBarbara Franiak2022-12-01 10:54:16
47Modyfikacja stronyBarbara Franiak2022-12-01 11:03:51
48Modyfikacja stronyBarbara Franiak2022-12-01 11:04:08
49Modyfikacja stronyBarbara Franiak2022-12-01 11:06:05
50Modyfikacja stronyBarbara Franiak2023-01-04 13:45:22