Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny

Mapa serwisu | Wysoki kontrast
 

Podstawa prawna 

wydruk do pliku pdf

Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach działa na podstawie:

 

1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 998 z późn.zmianami),

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1508 z późn.zm.),

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zmianami),

4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.),

5) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1260 z póxn.zmianami),

6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.),

7) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720),

8) uchwały Rady Miasta Gliwice nr XX/512/2016 z dnia 13 października 2016 r. w sprawie utworzenia Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny

9) Statutu nadanego Uchwałą nr XX/513/2016  Rady Miasta Gliwice z dnia 13 października 2016 r. (t.j. Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r., poz.5669).

 

 

 liczba odsłon strony: 1 897 
Logo Samorządu Gliwice

Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, 44-103 Gliwice, ul. Sikorskiego 134 III p.

tel. 32 335 41 37, faks 32 335 41 37

cpz@cpz.gliwice.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

CPZ

epuap.gov.pl

Logo systemu EPUAP