Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny

Mapa serwisu | Wysoki kontrast
 

Podstawowe dane 

wydruk do pliku pdf

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym, składającym się z ujednoliconego systemu stron w ogólnodostępnej sieci internetowej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznych.
 

 

Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny
44-103 Gliwice, ul. Sikorskiego 134 III p.


   Telefon.: 

Tel. (32) 335-41-37


    fax: (32) 335-41-37
e-mailcpz@cpz.gliwice.eu

 

Strona internetowawww.rodzinazastepcza.gliwice.pl
 
Godziny pracy

 

poniedziałek od 7.30 do 17.00

wtorek-czwartek od 7.30 do 15.30

piątek: od 7.30 do 14.00

 

Dni i godziny przyjęć stron:

 

Pracownicy: specjaliści , koordynatorzy, asystenci rodziny przyjmują od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 11.00

 

Zastępca Dyrektora: czwartek od 9.00 do 11.00

Kierownik Działu Pieczy Zastępczej: wtorek od 10.00 do 12.00

Kierownik Działu Poradnictwa Rodzinnego: poniedziałek od 10.30 do 12.30

Koordynator Mieszkań Chronionych poniedziałek: od 8.00 do 12.00

W sprawach skarg i zażaleń dyrektor przyjmuje w poniedziałki od 14 do 16:00.

W sprawach pilnych oraz dotyczących wychowanków Domów Dziecka nr 1, 2, 3 i 4

dyrektor przyjmuje niezależnie od wskazanego terminu.

 


NIP: 631-266-67-00
REGON: 366031089

epuap
Elektroniczna skrzynka podawcza

red
Redaktor BIP
Barbara Franiak

         telefon: 323354137 
        fax: 323354137
    e-mailcpz@cpz.gliwice.eu

Instrukcja
obsługi Biuletynu


Informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w BIP są udostępniane na wniosek zainteresowanego.
Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu określone są w ustawie o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 782). Szczegóły ->kliknij

logo bip
Strona główna BIP
www.bip.gov.pl

 par Podstawa prawna Biuletynu Informacji Publicznej

Ustawa z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2014 poz. 782) w myśl art. 4 nakłada m.in. na organy władzy publicznej obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Przepisy wykonawcze:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r.(Dz.U. z 2007 r. Nr 10, poz.68 )
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.


 liczba odsłon strony: 56 662 
Logo Samorządu Gliwice

Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, 44-103 Gliwice, ul. Sikorskiego 134 III p.

tel. (32) 335-41-37, faks (32) 335-41-37

cpz@cpz.gliwice.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

CPZ

epuap.gov.pl

Logo systemu EPUAP